Negen kinderen hebben zich ingeschreven voor de Roblox workshops van de HBO studenten van Windesheim. Woensdag was de eerste middag, er volgen er nog twee. Om te laten zien dat we in de Stadkamer zitten is een sticker met het Techatelier logo op het raam geplakt. Rollup banner en dat soort geavanceerde zaken zullen later volgen. Op 13 juni is een activiteit met microbits.

Dank aan de collega’s van Cibap voor het printen van de sticker! Mooi om die kwaliteit te zien.