In Zwolle is de coalitiekogel door de kerk. Vier partijen, ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD, hebben een coalitieakkoord 2018 – 2020 gesloten. De namen van de zes wethouders zijn genoemd. En dus kunnen we lezen over de intenties voor vier jaar samen regeren en wat dat voor Zwolle in petto heeft. Met de Techatelier, techniek, digitalisering, maakonderwijs bril op is dit gelezen.

Veel transitie. Dat woord wordt vaak gebruikt. Binnen het sociale en fysieke domein, naar schone energie (de energietransitie) en “de snelle ontwikkelingen op het gebied van technologie en digitalisering”. Zwolle wil een slimme stad worden en aan alle partners wordt gevraagd te helpen de energietransitie te ondersteunen. Er is op dat vlak werk aan de winkel.

Zwolle is een onderwijsstad. Alle onderwijszaken zijn nu gesplitst over twee wethouders. MBO en HBO zijn ondergebracht bij de wethouder Economische Zaken gelet op de bijdrage die deze 50.000 studenten aan de stad gaan brengen.Voor het Techatelier liggen hier ook de kansen. Verder partneren met de onderwijsinstellingen, de creatieve industrie en positioneren als een social enterprise. Naast de economische waarde, ook de sociale en maatschappelijke waarde laten zien.

De creatieve industrie levert een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van stad en regio. Aandacht voor creativiteitsontwikkeling, onder meer via cultuureducatie, heeft een positief effect op de innovatie in de maakindustrie en de ICT-sector. Daar willen we komende tijd extra aandacht aan besteden.”

Het hele akkoord is hier te lezen